KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Świetlica

sala świetlicowa. Sala świetlicowa.

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 29 w Warszawie zaprasza dzieci w dni pracy szkoły.
Przed lekcjami w godzinach 6.45-7.45, oraz po lekcjach 11.30-18.00.
Uczęszczają do niej uczniowie z  klas I - IV, w wyjątkowych przypadkach uczniowie klas starszych.
Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy.

Dzieci zapisane do świetlicy mają możliwość brania udziału w zajęciach:

• integracyjnych
• plastycznych
• szachowych
• origami
• bajkoterapii
• amigurumi
• muzykoterapii
• muzyczno-rytmicznych
• tanecznych
• ruchowych ogólnorozwojowych z elementami korektywy
• sportowych na boisku i holu szkolnym
• czytelniczych w bibliotece szkolnej
• technicznych i papieroplastycznych
• dydaktycznych- zabawy słowne, ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki
• zajęciach z wykorzystaniem środków audiowizualnych znajdujących się w świetlicy.

Dzieci układają budowle z kolorowych klocków. Cztery dziewczynki siedzą przy stoliku i szydełkują.

Szczególną uwagę zwracamy na:

• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
• upowszechnianie zasad bezpiecznych zachowań, kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
• rozwijanie samodzielności i samorządności;
• pielęgnowanie tradycji i zwyczajów;
• współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.

Uczniowie układają budowle z klocków

Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje. Zajęcia prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które dzieci mogą wykorzystać w życiu codziennym. W organizacji czasu wolnego współpracujemy z MDK przy ul. Łazienkowskiej. Zapisy do świetlicy dokonują się na podstawie kart  świetlicowych, które wypełniają i podpisują rodzice dziecka na początku każdego roku szkolnego. Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje.

W naszej świetlicy każde dziecko ma szansę na osiągnięcie sukcesu. Realizujemy to głównie poprzez udział w:  

• konkursach plastycznych
• konkursach wiedzy
• prezentacjach i wystawach prac

 Dwie dziewczynki grają w szachy. Troje dzieci układa budowlę z klocków. Trzech chłopców gra w grę planszową.